+48 604 456 374, +48 606 226 577, +48 533 478 466

Image

+48 604 456 374, +48 606 226 577,
+48 533 478 466

Blog

Regulamin subskrypcji

§  1.


1.   Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera „Wiadomości Bracia Wiland” wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.


§ 2.


1.   Bracia Wiland Spółka Jawna rozsyła newsletter elektroniczny „Wiadomości Bracia Wiland” do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Bracia Wiland Spółka Jawna informacji handlowych w rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.   Do subskrypcji można przystąpić:
a) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu na stronie www.wiland.pl

 

3.   Po otrzymaniu przez Bracia Wiland Spółka Jawna adresu poczty elektronicznej subskrybenta „Wiadomości Bracia Wiland” prześle na podany adres e-mail autoryzujący.
Po dokonaniu pełnej autoryzacji, subskrybent może otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter z Bracia Wiland Spółka Jawna.

 

4.   Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Bracia Wiland Spółka Jawna w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Bracia Wiland Spółka Jawna.


§ 3.


1.   Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych Bracia Wiland Spółka Jawna oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.

 

2.   Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem
poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów Bracia Wiland Spółka Jawna.

 

3.   Bracia Wiland Spółka Jawna jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Bracia Wiland Spółka Jawna nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Bracia Wiland Spółka Jawna zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania
danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 4.

 
1.   Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

 

2.   Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
      a) wpisać imię oraz adres e-mail w formularzu Newsletter na stronie www.wiland.pl i nacisnąć przycisk rezygnuję;

 

3.  Bracia Wiland Spółka Jawna zastrzega, iż newsletter „Wiadomości Bracia Wiland” nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji

§ 5.


1.   Bracia Wiland Spółka Jawna ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Bracia Wiland Spółka Jawna działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.

 

2.   W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3.   Bracia Wiland Spółka Jawna zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.wiland.pl.  
W takim przypadku FBracia Wiland Spółka Jawna prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akcepuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.

4.   Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować za pośrednictwem formularza sekretariat na stronie www.wiland.pl/kontakt, będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

O nas

Image
Jesteśmy firmą rodzinną powstałą w 1996 roku i zajmujemy się przetarciem drewna iglastego i liściastego. Posiadamy dwa zakłady produkcyjne wyposażone w nowoczesny park maszynowy. Dzięki temu od lat dbamy o wysoką jakość naszych produktów oraz terminowość zleceń. Posiadamy również nowoczesne suszarnie do drewna co pozwala nam na oferowanie suchej tarcicy stolarskiej i budowlanej.

Dane kontaktowe

BRACIA WILAND LESZEK I DARIUSZ WILAND SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kierzkowo 12A
88-403 Jadowniki Rycerskie
tel. +48 604 456 374
tel. +48 606 226 577
tel. +48 533 478 466
e-mail: wyceny@wiland.pl

Biuro Krotoszyn

tel. +48 881 620 015

Dane do faktur

BRACIA WILAND LESZEK I DARIUSZ WILAND SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kierzkowo 12A
88-403 Jadowniki Rycerskie
NIP 562 17 33 463
REGON: 340199751        
KRS: 0000260273